Een goedkope verzekering afsluiten met wel 30% korting? Voor deze super aanbieding hoeft u niet eens bij mij gelest te hebben. Dus waar wacht u nog op? Bel snel.

Met 16.5 jaar autorijles? Bel voor meer info en kijk op 2todrive.nl voor de voorwaarden!

Examens

Theorie

Er dient met goed gevolg een theorie examen te zijn afgelegd voor praktijk examen kan worden gedaan.

Vanaf 16 jaar kan je deelnemen aan een theorie-examen.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Om een kans van slagen te hebben op het examen moet geleerd worden. Dit kan op verschillende manieren. Een theoriecursus volgen via de rijschool of zelf boeken ter hand nemen, leren en gebruik maken van een CD rom.

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen. Een onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning. Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij gevaarherkenning krijg je vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kan de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen op de tafel.

De norm om te slagen is: minimaal 13 van de 25 vragen goed over gevaarherkenning en 35 van de 40 vragen goed over verkeersregels en verkeersinzicht.

Na het examen stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt krijg je het uitslagformulier direct mee. Als je zakt krijg je een uitslagformulier met daarop de vragen die je goed en fout hebt beantwoord. Bovendien staan hierop de onderwerpen waaraan je voor een volgend theorie-examen extra aandacht kunt besteden. Bijvoorbeeld: verkeersborden, inhalen of voorrangsregels.

Theorie-examen kan je afleggen in een van de theoriecentra van het CBR.

Het theorie-examen dient via www.CBR.nl gereserveerd te worden.

Bij deelname aan het theorie-examen moet je de volgende documenten overhandigen:

De kosten van een theorie-examen kunnen betaald worden aan de balie. Je kan alleen gebruik maken van je pinpas.

De leswagen

Praktijk

Dit is voor jullie het meest belangrijke onderdeel van de rijopleiding. Maar vergis je niet: van de honderd kandidaten slagen er maar gemiddeld 50 a 60 voor de eerste keer.

Je moet op www.mijn.cbr.nl al je gegevens invullen dus je adres, e-mail, tel.nr. en DigiD.

Op www.digid.nl kun je een DigiD nummer aanvragen. Verder moet je de rijschool machtigen.

Daar heb je het rijschoolnummer voor nodig. Dat is 0016x7 zonder een machtiging kan de rijschool geen examen aanvragen voor je.

Zodra de kandidaat voldoende kennis heeft en klaar is voor het praktijk examen kan in overleg een examendatum gepland worden.door de rijschool bij het CBR . Je krijgt dan een examen oproep en een eigen verklaring via je mail toegezonden welke in het bijzijn van de examinator getekend dienen te worden. Verder moet nog een ingevuld zelfreflexie formulier worden overhandigd. Dit zelfreflexie formulier wordt na het examen en nadat je de uitslag te horen hebt gekregen nog doorgenomen met je door de examinator.

Voor aanvang van het praktijk examen dient de kandidaat te beschikken over een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Let op geen geldig identiteitsbewijs is altijd gezakt.

Het praktijkexamen kan beginnen nadat er een ogentest is gedaan. Je moet daarvoor een kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Tevens moeten de voorbereidings- en controle handelingen zijn uitgevoerd. Dit houdt in dat er een paar vragen worden gesteld over de auto. Verder wordt gekeken naar de werking van verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Als dit in orde is, kan de rit beginnen, die dan ongeveer 35 minuten duurt. Het kan zijn dat je naar een orientatie punt moet rijden bv Mac Donalds in Hoogvliet. Of je krijgt een

adres waar je dan met de Tom Tom naar toe moet rijden. Het is ook mogelijk dat je een cluster opdracht moet uitvoeren.

Uitslag

Na het examen krijg je direct de uitslag te horen van de examinator met een duidelijke evaluatie van de rit.

Als je geslaagd bent worden je gegevens elektronisch doorgegeven aan de RDW en via hen gaan je gegevens naar de gemeente waar je staat ingeschreven. Zelf ga je naar het gemeentehuis met 1 pasfoto en je legitimatiebewijs. Na ongeveer 5 werkdagen kan je je rijbewijs afhalen. Sneller kan ook maar daar zijn extra kosten aan verbonden. Let op, je ontvangt van het CBR geen rijbewijs. Dat verstrekt de gemeente waar je staat ingeschreven. Zolang je het rijbewijs niet hebt mag je nog geen auto rijden.

Ben je gezakt, dan ontvang je van het CBR een uitslagformulier met daarop de fouten die gemaakt zijn tijdens je praktijkexamen.

Rijschool Jan Zwets wenst je veel succes met het behalen van je rijbewijs.

Terug naar de top