Een goedkope verzekering afsluiten met wel 30% korting? Voor deze super aanbieding hoeft u niet eens bij mij gelest te hebben. Dus waar wacht u nog op? Bel snel.

Met 16.5 jaar autorijles? Bel voor meer info en kijk op 2todrive.nl voor de voorwaarden!

Tips

Het puntenrijbewijs
Veelgestelde vragen

Geldt het beginnersrijbewijs voor alle rijbewijzen?
Ja, dat geldt voor alle rijbewijzen. De maatregel beginnende bestuurders geldt voor iedereen die op of na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, het maakt niet uit voor welke categorie. Voor wie meerdere rijbewijzen heeft (bijvoorbeeld voor de auto en voor de motor) geldt de datum van afgifte van het eerste rijbewijs. Ook voor weggebruikers die hun buitenlandse rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs hebben laten omzetten, geldt de afgiftedatum van het eerste (=buitenlandse) rijbewijs. Het omzetten van het beginnersrijbewijs naar het gewone rijbewijs gebeurt na vijf jaar automatisch.

Hoe werkt het beginnersrijbewijs?
Wie binnen 5 jaar tijd 3 punten krijgt, wordt geconfronteerd met een schorsing van het rijbewijs. Een punt wordt behaald als de bestuurder een bepaalde zware verkeersovertreding begaat. Wanneer het rijbewijs geschorst is, moet de beginnend bestuurder een rijproef en een theorieproef bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Als hij of zij het onderzoek weigert of voor een proef zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet het rijexamen opnieuw afgelegd worden.

Waarom is er een beginnersrijbewijs?
Het beginnersrijbewijs is er voor de verkeersveiligheid.De regeling moet tot vermindering leiden van het grote aantal ongevallen waarbij beginnend bestuurders zijn betrokken. De categorie 18-24 jarigen vormt in absolute aantallen ongeveer 8% van de totale bevolking. Hun aandeel in de ongevalstatistieken is echter bijna twee keer zo groot. Ruim 16% van de verkeersdoden valt in deze leeftijdscategorie en bijna 14% van de ziekenhuisgewonden. Relatief lopen jongeren dus een groot risico om in het verkeer bij een ongeluk betrokken te raken. In deze leeftijdscategorie zijn in totaal jaarlijks 180 dodelijke slachtoffers en 2.450 ziekenhuisgewonden te betreuren. Dit heeft veel te maken met de gevaarlijke combinatie van jeugdige overmoed en onervarenheid. Een groot aantal jongeren (vooral jongens) voelt zich in het verkeer onaantastbaar. Helaas wijzen de ongevalsstatistieken anders uit... Voor jonge mensen is het verkeer zelfs doodsoorzaak nummer ťťn. (Bron: AVV)

Wat telt mee als punt voor het beginnersrijbewijs?
Niet alle overtredingen worden meegeteld in de maatregel Beginnend Bestuurder. Het betreft alleen overtredingen waarvoor de bestuurder is staande gehouden. Flitsboetes tellen dus niet mee. Ook overtredingen die in het buitenland zijn begaan, tellen niet mee.

De overtredingen die worden geregistreerd zijn:

Terug naar tips